SUO20
PTU

2. Sympozjum Sekcji Urologii Czynnościowej, Rekonstrukcyjnej i Fizjoterapii PTU

28 lutego 2020, Warszawa

Szanowni Państwo!

W imieniu Zarządu Sekcji Urologii Czynnościowej, Rekonstrukcyjnej i Fizjoterapii PTU zapraszamy do wzięcia udziału w 2. Sympozjum Sekcji Urologii Czynnościowej, Rekonstrukcyjnej i Fizjoterapii Polskiego Towarzystwa Urologicznego, które odbędzie się 28 lutego 2020 roku w Warszawie (Courtyard By Marriott Warsaw Airport, ul. Żwirki i Wigury 1).

Oferta dla uczestnika

OPŁATA REJESTRACYJNA
(brutto)
do 25.01.2020 od 26.01.2020 OPŁATA NA MIEJSCU *
Lekarz - członek PTU 190,00 zł 220,00 zł 250,00 zł
Fizjoterapeuta 150,00 zł 190,00 zł 220,00 zł
Pozostałe osoby, w tym przedstawiciele wystawców** 290,00 zł 320,00 zł 360,00 zł

* Uwaga! Dokonanie opłaty na miejscu (wyłącznie gotówką) nie zwalnia uczestnika z obowiązku uprzedniego zgłoszenia udziału przez stronę internetową https://sucrf.konferencjeptu.pl
**Uwaga! W przedsięwzięciu mogą wziąć udział przedstawiciele firm, które wykupią powierzchnię wystawienniczą lub inne świadczenia sponsorskie.

W RAMACH OPŁATY ORGANIZATORZY SYMPOZJUM ZAPEWNIAJĄ:

NUMER KONTA, NA KTÓRE NALEŻY DOKONYWAĆ WPŁAT:

76 1240 1066 1111 0000 0022 1199

W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko uczestnika oraz skróconą nazwę wydarzenia, np.: „Jan Kowalski – Urologia Czynnościowa 2020”.

ZAKWATEROWANIE

Uczestnicy dokonują rezerwacji noclegu (z 27 na 28 lutego 2020) we własnym zakresie bezpośrednio w Hotelu (na hasło „Sympozjum PTU”).

Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

KONTAKT DO HOTELU (DZIAŁ REZERWACJI)

Courtyard By Marriott Warsaw Airport
ul. Żwirki i Wigury 1
Tel: 22 650 01 03
Email: wcy@courtyard.com.pl

Program naukowy

10:00 - 11:00 Rejestracja uczestników
11:00 – 11:10

Otwarcie Sympozjum

dr hab. n. med. Anna Kołodziej, prof. dr hab. n. med. Piotr Chłosta

11:10 – 12:20 SESJA I: ZABURZENIA CZYNNOŚCIOWE DOLNYCH DRÓG MOCZOWYCH

Moderatorzy: dr hab. n. med. Anna Kołodziej, lek. Anna K. Czech, dr n. o zdr. Kuba Ptaszkowski

11:10 – 11:25

Zaburzenia czynnościowe dolnych dróg moczowych u dzieci

prof. dr hab. n. med. Wojciech Apoznański

11:25 – 11:40

Zaburzenia czynności dróg moczowych i funkcji seksualnych w stwardnieniu rozsianym

dr hab. n. med. Bartosz Dybowski

11:40 – 11:55

Neuromodulacja sakralna w terapii zaburzeń czynnościowych dolnych dróg moczowych

dr n. med. Jan Adamowicz

11:55 – 12:10

Postępowanie fizjoterapeutyczne w nadaktywności pęcherza moczowego u mężczyzn z prostatodynią

mgr Maria Grabowska, mgr Michalina Knapik, mgr Maria Klemenska, mgr Joanna Kozar, dr n. med. Bartłomiej Burzyński

12:10 – 12:20

Metody fizjoterapeutyczne w wybranych schorzeniach uroginekologicznych w ujęciu Evidence-Based Medicine

dr n. o zdr. Kuba Ptaszkowski

12:20 – 12:30

Przerwa kawowa

12:30 – 14:30 SESJA II: POWIKŁANIA W OBRĘBIE DRÓG MOCZOWYCH PO LECZENIU ONKOLOGICZNYM

Moderatorzy: dr n. med. Marcin Życzkowski, dr hab. n. med. Piotr Jarzemski, dr n. med. Bartłomiej Burzyński

12:30 – 12:45

Leczenie powikłań układu moczowego po radioterapii u kobiet

lek. Anna K. Czech

12:45 – 13:00

Postępowanie rekonstrukcyjne rozległych nawrotowych przetok pęcherzowo-pochwowo-odbytniczych po skojarzonym leczeniu nowotworów miednicy u kobiet

dr n. med. Stanisław Wroński

13:00 – 13:15

Powikłania po radioterapii raka gruczołu krokowego

dr n. med. Michał Skrzypczyk

13:15 – 13:30

Przetoka pęcherzowo-odbytnicza – rzadkie, lecz ciężkie powikłanie leczenia raka gruczołu krokowego. Model postępowania naprawczego w przypadku przetok pierwotnych i nawrotowych

dr n. med. Stanisław Wroński

13:30 - 13:45

Inżynieria tkankowa pęcherza moczowego; gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy

dr hab. n. med. Marta Pokrywczyńska, prof. UMK

13:45 – 14:00

Jak zmniejszyć ryzyko zaburzeń czynnościowych u pacjenta po radykalnej prostatektomii

dr hab. n. med. Piotr Jarzemski

14:00 – 14:15

Fizjoterapia po radykalnej prostatektomii

dr n. med. Bartłomiej Burzyński, mgr Kamil Burzyński, mgr Anna Ciećka, mgr Mirosława Wolicka

14:15 – 14:30

Skuteczność rehabilitacji dolnych dróg moczowych jako terapii nietrzymania moczu u mężczyzn po prostatektomii radykalnej wykonywanej metodą laparoskopową

dr n. med. Iga Serwińska

14:30 – 15:15

Przerwa na lunch

15:15 – 15:45 WYKŁAD SPONSOROWANY ASTELLAS PHARMA

LUTS-Jak skutecznie i bezpiecznie leczyć pacjentów 65+

dr hab. n. med. Anna Kołodziej

15:45 – 16:15 WYKŁAD SPONSOROWANY MEDTRONIC

Stymulacja nerwów krzyżowych w pęcherzu nadaktywnym

dr n. med. Jan Adamowicz

16:15 – 17:30 SESJA III: ZWĘŻENIA CEWKI MOCZOWEJ

Moderatorzy: prof. dr hab. n. med. Wojciech Apoznański, dr n. med. Stanisław Wroński, dr hab. n. med. Anna Kołodziej

16:15 – 16:30

Leczenie operacyjne zwężeń cewki moczowej

dr hab. n. med. Marcin Matuszewski, lek. Adam Kałużny

16:30 – 16:45

Czy przezcewkowe operacje gruczołu krokowego są bezpieczne - jakie jest ryzyko powstania zwężenia cewki moczowej i jak sobie z nim poradzić?

dr n. med. Michał Skrzypczyk

16:45 – 17:00

Metody naprawcze rozległych ubytków cewki moczowej towarzyszących skomplikowanym urazom miednicy PFUDD (Pelvic Fracture Urethral Distraction Defects). Przedstawienie etapowych hybrydowych zabiegów odtwórczych całkowitego zniszczenia cewki „tylnej”

dr n. med. Stanisław Wroński

17:00 – 17:15

Postępowanie fizjoterapeutyczne z wykorzystaniem EMG biofeedback po dynamicznej gracilloplastyce w urazowym uszkodzeniu zwieracza odbytu i cewki moczowej

mgr Grzegorz Gałuszka, dr n. med. Stanisław Wroński

17:15 – 17:30

Podsumowanie obrad. Zakończenie Sympozjum

2. Sympozjum Sekcji Urologii Czynnościowej, Rekonstrukcyjnej i Fizjoterapii PTU

28 lutego 2020, Warszawa

Courtyard By Marriott Warsaw Airport
ul. Żwirki i Wigury 1, Warszawa