SUO20
PTU

2. Sympozjum Sekcji Urologii Czynnościowej, Rekonstrukcyjnej i Fizjoterapii PTU

28 lutego 2020, Warszawa

REJESTRACJA ZOSTAŁA ZAMKNIĘTA

Szanowni Państwo!


Uprzejmie informuję, że system rejestracji na zbliżające się Sympozjum został zamknięty.


Osoby, które są zainteresowane wzięciem udziału w wydarzeniu, proszone są o bezpośredni kontakt z Biurem Kongresowym (email: kongresptu@ptu.net.pl )Z wyrazami szacunku
Iwona Sribniak
Dyrektor Biura PTU